ตู้เอกสารเหล็ก

New

LK-101

LK-101 ตู้เหล็กบานเปิด

ขายแล้ว 3 ชิ้น

10,600 THB ฿10,600
6,100 THB ฿6,100 -42%
 

 

FC-203 GR

FC-203 ตู้เหล็กเก็บของ 3 ชั้น มีกุญแจล็อค เหล็กหนา

ขายแล้ว 5 ชิ้น

6,800 THB ฿6,800
3,990 THB ฿3,990 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

FC-204 GR

FC-204 ตู้เหล็กเก็บของ 4 ชั้น มีกุญแจล็อค เหล็กหนา

ขายแล้ว 17 ชิ้น

8,600 THB ฿8,600
4,890 THB ฿4,890 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

PD-63 BL

PD-63 ตู้ล้อเลื่อน 3 ชั้น

ขายแล้ว 5 ชิ้น

5,500 THB ฿5,500
3,220 THB ฿3,220 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MD-15 BU

MD-15 ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,200 THB ฿7,200
4,300 THB ฿4,300 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MD-10 BU

MD-10 ตู้เอกสาร 10 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,500 THB ฿5,500
3,300 THB ฿3,300 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

FC-744 BU

FC-744 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,800 THB ฿7,800
4,700 THB ฿4,700 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

FC-743 BU

FC-743 ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,100 THB ฿6,100
3,570 THB ฿3,570 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

FC-742 BU

FC-742 ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,900 THB ฿4,900
2,990 THB ฿2,990 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

RD-72 OR

RD-72 ตู้เหล็กอเนกประสงค์

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,900 THB ฿12,900
7,290 THB ฿7,290 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-025 BU

SD-025 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,400 THB ฿8,400
4,900 THB ฿4,900 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-024 BU

SD-024 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,800 THB ฿6,800
3,980 THB ฿3,980 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-023 BU

SD-023 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

5,600 THB ฿5,600
3,450 THB ฿3,450 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-015 BU

SD-015 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 3 ชิ้น

8,000 THB ฿8,000
4,700 THB ฿4,700 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-014 BU

SD-014 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,600 THB ฿6,600
4,000 THB ฿4,000 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SD-013 BU

SD-013 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 2 ชิ้น

5,500 THB ฿5,500
3,400 THB ฿3,400 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

CB-72 BU

CB-72 ตู้เหล็กบานเปิด

ขายแล้ว 1 ชิ้น

7,500 THB ฿7,500
4,550 THB ฿4,550 -39%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SL-05 CR

SL-05 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,450 THB ฿8,450
4,850 THB ฿4,850 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

SL-04 CR

SL-04 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,100 THB ฿7,100
4,050 THB ฿4,050 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SL-03 CR

SL-03 ตู้เตี้ยบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,950 THB ฿5,950
3,550 THB ฿3,550 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SLG-05 CR

SLG-05 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,800 THB ฿8,800
5,100 THB ฿5,100 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SLG-04 CR

SLG-04 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 3 ชิ้น

7,400 THB ฿7,400
4,400 THB ฿4,400 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

SLG-03 CR

SLG-03 ตู้เตี้ยบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,150 THB ฿6,150
3,650 THB ฿3,650 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

LK-4 CR

LK-4 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

ขายแล้ว 11 ชิ้น

10,200 THB ฿10,200
5,890 THB ฿5,890 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

S-666 CR

S-666 ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร

ขายแล้ว 3 ชิ้น

8,800 THB ฿8,800
4,850 THB ฿4,850 -45%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

S-366 CR

S-366 ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,300 THB ฿5,300
3,300 THB ฿3,300 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

RD-415 CR

RD-415 ตู้อเนกประสงค์ 1 บาน 4 ลิ้นชักมีช่องกลาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,300 THB ฿12,300
6,990 THB ฿6,990 -43%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

RD-414 CR

RD-414 ตู้อเนกประสงค์ 1 บาน 4 ลิ้นชักมีช่องกลาง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,800 THB ฿10,800
6,100 THB ฿6,100 -44%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

RD-316 CR

RD-316 ตู้อเนกประสงค์ 1 บาน 6 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,500 THB ฿9,500
5,500 THB ฿5,500 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

FC-202 GR

FC-202 ตู้เหล็กเก็บของ 2 ชั้น มีกุญแจล็อค เหล็กหนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

5,250 THB ฿5,250
3,120 THB ฿3,120 -41%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

FA-407 CR

FA-407 ตู้เหล็ก 7 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,750 THB ฿2,750
2,350 THB ฿2,350 -15%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

FC-210 GR

FC-210 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,150 THB ฿6,150
3,700 THB ฿3,700 -40%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

FC-215 GR

DS-DR215 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ชั้น

ขายแล้ว 1 ชิ้น

8,100 THB ฿8,100
4,700 THB ฿4,700 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

LK-1 CR

LK-1 ตู้เหล็กบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
5,150 THB ฿5,150 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

LK-5 CR

LK-5 ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,800 THB ฿9,800
5,690 THB ฿5,690 -42%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้