ตู้เอกสาร

DS-CBL106 CH/BL

ตู้เอกสารไม้ พร้อมลิ้นชัก

6,500 THB ฿ 6,500
4,600 THB ฿ 4,600 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-KCM810

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด

4,500 THB ฿ 4,500
3,650 THB ฿ 3,650 -19%

 

New

DS-KCH811

ตู้เอกสารไม้ 4 บานเปิด

6,450 THB ฿ 6,450
5,050 THB ฿ 5,050 -22%

 

New

DS-ZRC1710

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

26,400 THB ฿ 26,400
15,780 THB ฿ 15,780 -40%

 

New

DS-ZRC1711

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

26,900 THB ฿ 26,900
13,800 THB ฿ 13,800 -49%
New

DS-ZRC1712

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

26,900 THB ฿ 26,900
16,100 THB ฿ 16,100 -40%
New

DS-ZRC2410

ตู้ Sideboard 4 ลิ้นชัก

28,900 THB ฿ 28,900
17,200 THB ฿ 17,200 -40%
New

DS-ZRC911

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น 4 บานเปิด

21,000 THB ฿ 21,000
11,580 THB ฿ 11,580 -45%
New

DS-ZRC120

ตู้เตี้ยล้อเลื่อน 2 บานเลื่อน

8,500 THB ฿ 8,500
4,690 THB ฿ 4,690 -45%
New

DS-ZRC810

ตู้เอกสารไม้ 2 ชั้น บานเปิด

5,800 THB ฿ 5,800
3,400 THB ฿ 3,400 -41%
New

DS-ZRC1060

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด 10 ลิ้นชัก

9,750 THB ฿ 9,750
5,750 THB ฿ 5,750 -41%
New

DS-ZRC811

ตู้เอกสารไม้ 3 ชั้น 2 บานเปิด

6,800 THB ฿ 6,800
3,990 THB ฿ 3,990 -41%
New

DS-ZRC812

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น 4 บานเปิด

11,000 THB ฿ 11,000
6,400 THB ฿ 6,400 -42%
 

 

DS-CBH305-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชัก 2 ชั้นเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนบานเปิด

6,500 THB ฿ 6,500
5,738 THB ฿ 5,738 -12%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBH303-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชักเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนชั้นโล่ง

6,500 THB ฿ 6,500
5,190 THB ฿ 5,190 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH304-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ มีบานเปิด-ปิด ทั้งบนและล่าง

6,325 THB ฿ 6,325
5,090 THB ฿ 5,090 -20%
สมาชิก 4,690 THB ฿ 4,690 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-CBH302-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเลื่อน ด้านบนชั้นโล่ง

4,700 THB ฿ 4,700
4,090 THB ฿ 4,090 -13%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH301-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

4,500 THB ฿ 4,500
3,900 THB ฿ 3,900 -13%
สมาชิก 3,790 THB ฿ 3,790 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH300-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ชนิดบานโล่ง 4-5 ชั้น

3,900 THB ฿ 3,900
3,550 THB ฿ 3,550 -9%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM205-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชัก 2 ชั้นเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนบานเปิด

6,500 THB ฿ 6,500
5,190 THB ฿ 5,190 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM204-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ มีบานเปิด-ปิด ทั้งบนและล่าง

6,325 THB ฿ 6,325
4,750 THB ฿ 4,750 -25%
สมาชิก 4,490 THB ฿ 4,490 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM203-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชักเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนชั้นโล่ง

5,157 THB ฿ 5,157
3,900 THB ฿ 3,900 -24%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM202-1

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเลื่อน ด้านบนโล่ง

4,588 THB ฿ 4,588
3,550 THB ฿ 3,550 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM201-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเปิด ด้านบนชั้นโล่ง

4,485 THB ฿ 4,485
3,350 THB ฿ 3,350 -25%
สมาชิก 3,190 THB ฿ 3,190 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM200-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น บานโล่ง

3,795 THB ฿ 3,795
3,050 THB ฿ 3,050 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBL103-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ลิ้นชัก สำหรับใส่แฟ้มแขวน

3,300 THB ฿ 3,300
2,970 THB ฿ 2,970 -10%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBL102-1

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน 2 ชั้น

3,220 THB ฿ 3,220
2,650 THB ฿ 2,650 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBL101-1

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 2 ชั้น

3,795 THB ฿ 3,795
2,550 THB ฿ 2,550 -33%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBL100-1

ตู้เอกสารไม้ชนิดโล่ง 2 ชั้น

2,645 THB ฿ 2,645
2,190 THB ฿ 2,190 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CP663-1

DS-CP663 ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค

3,350 THB ฿ 3,350
2,450 THB ฿ 2,450 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CP662-1

DS-CP662 ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค

3,350 THB ฿ 3,350
2,450 THB ฿ 2,450 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-CBL104-1

DS-CBL104 ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น ทำจากไม้เคลือบเมลามีนอย่างดี

4,300 THB ฿ 4,300
3,390 THB ฿ 3,390 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-CBL105-1

DS-CBL105 ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น ทำจากไม้เคลือบเมลามีนอย่างดี

5,200 THB ฿ 5,200
4,000 THB ฿ 4,000 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM206-1

DS-CBM206 ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเปิดไม้ ด้านบนกระจก

6,500 THB ฿ 6,500
4,790 THB ฿ 4,790 -26%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM100-1

ตู้เอกสารไม้ชนิดโล่ง 3 ชั้น

3,730 THB ฿ 3,730
2,850 THB ฿ 2,850 -24%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM101-1

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 3 ชั้น

4,250 THB ฿ 4,250
3,250 THB ฿ 3,250 -24%
สมาชิก 2,990 THB ฿ 2,990 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM102-1

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 3 ชั้น

4,650 THB ฿ 4,650
3,550 THB ฿ 3,550 -24%
สมาชิก 3,290 THB ฿ 3,290 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBH311-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

6,200 THB ฿ 6,200
4,850 THB ฿ 4,850 -22%
สมาชิก 4,690 THB ฿ 4,690 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH312-1

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น มีบานเปิด-ปิด

6,600 THB ฿ 6,600
5,100 THB ฿ 5,100 -23%
สมาชิก 4,990 THB ฿ 4,990 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-NCH811

ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด กลางโล่ง

9,000 THB ฿ 9,000
5,050 THB ฿ 5,050 -44%
 

 

New

DS-NCM1610

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด บนโล่ง

12,000 THB ฿ 12,000
6,750 THB ฿ 6,750 -44%
New

DS-NCM810

ตู้เอกสารกลาง บานเปิด บนโล่ง

6,250 THB ฿ 6,250
3,600 THB ฿ 3,600 -42%
New

DS-NCL1060

ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลิ้นชักแยกประเภท

9,400 THB ฿ 9,400
5,050 THB ฿ 5,050 -46%
New

DS-NCL810

ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด มือจับอลูมิเนียม

4,900 THB ฿ 4,900
2,850 THB ฿ 2,850 -42%
New

DS-NCL661

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 1 ลิ้นชัก+ 9 ลิ้นชักแยกประเภท

6,900 THB ฿ 6,900
3,990 THB ฿ 3,990 -42%
New

DS-NCL660

ตู้เอกสารช่องโล่ง+ 9 ลิ้นชักแยกประเภท

5,500 THB ฿ 5,500
3,190 THB ฿ 3,190 -42%
New

DS-NPD662

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อน

4,900 THB ฿ 4,900
2,850 THB ฿ 2,850 -42%
New

DS-ZCM811

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

10,900 THB ฿ 10,900
6,390 THB ฿ 6,390 -41%
New

DS-ZCM810

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค

8,500 THB ฿ 8,500
4,750 THB ฿ 4,750 -44%
New

DS-ZCL1820

ตู้เอกสารไม้ 3 บานเลื่อน

25,500 THB ฿ 25,500
14,450 THB ฿ 14,450 -43%
New

DS-ZCL1810

ตู้เอกสารไม้ 4 บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

25,900 THB ฿ 25,900
14,950 THB ฿ 14,950 -42%
New

DS-ZCL1260

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด มีลิ้นชักแยกประเภท

9,500 THB ฿ 9,500
5,290 THB ฿ 5,290 -44%
New

DS-ZCL810

ตู้เอกสารไม้บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

6,000 THB ฿ 6,000
3,350 THB ฿ 3,350 -44%

 

New

DS-ZPD662L

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อนฝั่งซ้าย

6,500 THB ฿ 6,500
3,650 THB ฿ 3,650 -44%

 

New

DS-ZPD662R

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อนฝั่งขวา

6,500 THB ฿ 6,500
3,650 THB ฿ 3,650 -44%

 

DS-CBH306-1

DS-CBH306 ตู้เก็บเอกสารไม้ 4-5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

8,500 THB ฿ 8,500
5,300 THB ฿ 5,300 -38%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้