ตู้เก็บเอกสารไม้

New

DS-CP664

ตู้ล้อเลื่อน 1 ลิ้นชัก1 บานเปิด  ผสมผสานการใช้งาน เพื่อความสะดวกสบายในการเก็บของ มีกุญแจล็อค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,520 THB ฿3,520
2,580 THB ฿2,580 -27%
 

 

New

METTRO-S

ขายแล้ว 36 ชิ้น

4,730 THB ฿4,730
3,360 THB ฿3,360 -29%
 

 

DS-CBL106 CH/BL

ตู้เอกสารไม้ พร้อมลิ้นชัก

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
4,830 THB ฿4,830 -29%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-KCM810

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด

ขายแล้ว 10 ชิ้น

4,730 THB ฿4,730
3,840 THB ฿3,840 -19%
 

 

New

DS-KCH811

ตู้เอกสารไม้ 4 บานเปิด

ขายแล้ว 3 ชิ้น

6,780 THB ฿6,780
5,300 THB ฿5,300 -22%
 

 

New

DS-ZRC1710

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,720 THB ฿27,720
16,570 THB ฿16,570 -40%
 

 

New

DS-ZRC1711

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,250 THB ฿28,250
14,490 THB ฿14,490 -49%
 

 

New

DS-ZRC1712

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,250 THB ฿28,250
16,900 THB ฿16,900 -40%
 

 

New

DS-ZRC2410

ตู้ Sideboard 4 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,350 THB ฿30,350
18,060 THB ฿18,060 -40%
 

 

New

DS-ZRC911

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น 4 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,050 THB ฿22,050
12,160 THB ฿12,160 -45%
 

 

New

DS-ZRC120

ตู้เตี้ยล้อเลื่อน 2 บานเลื่อน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,930 THB ฿8,930
4,930 THB ฿4,930 -45%
 

 

New

DS-ZRC810

ตู้เอกสารไม้ 2 ชั้น บานเปิด

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,090 THB ฿6,090
3,570 THB ฿3,570 -41%
 

 

New

DS-ZRC1060

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด 10 ลิ้นชัก

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,240 THB ฿10,240
6,040 THB ฿6,040 -41%
 

 

New

DS-ZRC811

ตู้เอกสารไม้ 3 ชั้น 2 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

7,140 THB ฿7,140
4,190 THB ฿4,190 -41%
 

 

New

DS-ZRC812

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น 4 บานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,550 THB ฿11,550
6,720 THB ฿6,720 -42%
 

 

DS-CBH305

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชัก 2 ชั้นเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
6,250 THB ฿6,250 -8%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBH303

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชักเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนชั้นโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
5,450 THB ฿5,450 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH304

ตู้เก็บเอกสารไม้ มีบานเปิด-ปิด ทั้งบนและล่าง

ขายแล้ว 2 ชิ้น

6,640 THB ฿6,640
5,350 THB ฿5,350 -19%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH302

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเลื่อน ด้านบนชั้นโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,940 THB ฿4,940
4,300 THB ฿4,300 -13%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH301

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,730 THB ฿4,730
4,100 THB ฿4,100 -13%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH300

ตู้เก็บเอกสารไม้ชนิดบานโล่ง 4-5 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,100 THB ฿4,100
3,730 THB ฿3,730 -9%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM205

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชัก 2 ชั้นเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนบานเปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
5,450 THB ฿5,450 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM204

ตู้เก็บเอกสารไม้ มีบานเปิด-ปิด ทั้งบนและล่าง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,640 THB ฿6,640
4,990 THB ฿4,990 -25%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM203

ตู้เก็บเอกสารไม้ ด้านล่างลิ้นชักเก็บแฟ้มแขวน ด้านบนชั้นโล่ง

ขายแล้ว 1 ชิ้น

5,420 THB ฿5,420
4,100 THB ฿4,100 -24%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM202

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเลื่อน ด้านบนโล่ง

ขายแล้ว 3 ชิ้น

4,820 THB ฿4,820
3,730 THB ฿3,730 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM201

ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเปิด ด้านบนชั้นโล่ง

ขายแล้ว 3 ชิ้น

4,710 THB ฿4,710
3,520 THB ฿3,520 -25%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBM200

ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น บานโล่ง

ขายแล้ว 2 ชิ้น

3,990 THB ฿3,990
3,210 THB ฿3,210 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBL103

ตู้เก็บเอกสารไม้ 2 ลิ้นชัก สำหรับใส่แฟ้มแขวน

ขายแล้ว 3 ชิ้น

3,470 THB ฿3,470
3,120 THB ฿3,120 -10%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBL102

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเลื่อน 2 ชั้น

ขายแล้ว 6 ชิ้น

3,390 THB ฿3,390
2,790 THB ฿2,790 -18%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBL101

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 2 ชั้น

ขายแล้ว 12 ชิ้น

3,990 THB ฿3,990
2,680 THB ฿2,680 -33%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBL100

ตู้เอกสารไม้ชนิดโล่ง 2 ชั้น

ขายแล้ว 7 ชิ้น

2,780 THB ฿2,780
2,300 THB ฿2,300 -17%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CP663

DS-CP663 ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค

ขายแล้ว 9 ชิ้น

3,520 THB ฿3,520
2,580 THB ฿2,580 -27%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CP662

DS-CP662 ตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อค

ขายแล้ว 11 ชิ้น

3,520 THB ฿3,520
2,580 THB ฿2,580 -27%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBM206

DS-CBM206 ตู้เก็บเอกสารไม้ 4 ชั้น ด้านล่างบานเปิดไม้ ด้านบนกระจก

ขายแล้ว 3 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
5,030 THB ฿5,030 -26%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM100

ตู้เอกสารไม้ชนิดโล่ง 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,920 THB ฿3,920
3,000 THB ฿3,000 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM101

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 3 ชั้น

ขายแล้ว 5 ชิ้น

4,470 THB ฿4,470
3,420 THB ฿3,420 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-CBLM102

ตู้เก็บเอกสารไม้บานเปิด 3 ชั้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,890 THB ฿4,890
3,730 THB ฿3,730 -24%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-CBH311

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,510 THB ฿6,510
5,100 THB ฿5,100 -22%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-CBH312

ตู้เก็บเอกสารไม้ 5 ชั้น มีบานเปิด-ปิด

ขายแล้ว 1 ชิ้น

6,930 THB ฿6,930
5,360 THB ฿5,360 -23%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-NCH811

ตู้เอกสารสูง 4 บานเปิด กลางโล่ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,450 THB ฿9,450
5,310 THB ฿5,310 -44%
 

 

New

DS-NCM1610

ตู้เอกสารกลาง 4 บานเปิด บนโล่ง

ขายแล้ว 2 ชิ้น

12,600 THB ฿12,600
7,090 THB ฿7,090 -44%
 

 

New

DS-NCM810

ตู้เอกสารกลาง บานเปิด บนโล่ง

ขายแล้ว 2 ชิ้น

6,570 THB ฿6,570
3,780 THB ฿3,780 -42%
 

 

New

DS-NCL1060

ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด ลิ้นชักแยกประเภท

ขายแล้ว 5 ชิ้น

9,870 THB ฿9,870
5,300 THB ฿5,300 -46%
 

 

New

DS-NCL810

ตู้เอกสารเตี้ย 2 บานเปิด มือจับอลูมิเนียม

ขายแล้ว 4 ชิ้น

5,150 THB ฿5,150
3,000 THB ฿3,000 -42%
 

 

New

DS-NCL661

ตู้เอกสาร 1 บานเปิด 1 ลิ้นชัก+ 9 ลิ้นชักแยกประเภท

ขายแล้ว 9 ชิ้น

7,250 THB ฿7,250
4,190 THB ฿4,190 -42%
 

 

New

DS-NCL660

ตู้เอกสารช่องโล่ง+ 9 ลิ้นชักแยกประเภท

ขายแล้ว 14 ชิ้น

5,780 THB ฿5,780
3,350 THB ฿3,350 -42%
 

 

New

DS-NPD662

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อน

ขายแล้ว 3 ชิ้น

5,150 THB ฿5,150
3,000 THB ฿3,000 -42%
 

 

New

DS-ZCM811

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,450 THB ฿11,450
6,710 THB ฿6,710 -41%
 

 

New

DS-ZCM810

ตู้เอกสารไม้ 4 ชั้น พร้อมกุญแจล็อค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,930 THB ฿8,930
4,990 THB ฿4,990 -44%
 

 

New

DS-ZCL1820

ตู้เอกสารไม้ 3 บานเลื่อน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,780 THB ฿26,780
15,180 THB ฿15,180 -43%
 

 

New

DS-ZCL1810

ตู้เอกสารไม้ 4 บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,200 THB ฿27,200
15,700 THB ฿15,700 -42%
 

 

New

DS-ZCL1260

ตู้เอกสารไม้ 2 บานเปิด มีลิ้นชักแยกประเภท

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,980 THB ฿9,980
5,560 THB ฿5,560 -44%
 

 

New

DS-ZCL810

ตู้เอกสารไม้บานเปิด พร้อมกุญแจล็อค

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,300 THB ฿6,300
3,520 THB ฿3,520 -44%
 

 

New

DS-ZPD662L

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อนฝั่งซ้าย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
3,840 THB ฿3,840 -44%
 

 

New

DS-ZPD662R

ตู้ลิ้นชัก 2 ชั้น ล้อเลื่อนฝั่งขวา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,830 THB ฿6,830
3,840 THB ฿3,840 -44%
 

 

DS-CBH306

DS-CBH306 ตู้เก็บเอกสารไม้ 4-5 ชั้น ด้านล่างบานเปิด-ปิด

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,930 THB ฿8,930
5,570 THB ฿5,570 -38%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้