โต๊ะทำงานกลุ่ม,workstation

โต๊ะทำงานแบบกลุ่ม ใช้พื้นที่จำนวนน้อยแต่ใช้สอยได้มาก รองรับพื้นที่ทำงานของทุกออฟฟิศ

เพิ่มตู้เอกสารเพื่อเก็บของ ฉากกั้นโต๊ะเพื่อความเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มสมาธิในทุกการทำงาน

New

ROME-601

26,200 THB ฿ 26,200
24,300 THB ฿ 24,300 -7%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ROME-401

24,000 THB ฿ 24,000
16,400 THB ฿ 16,400 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ROME-301

26,000 THB ฿ 26,000
13,950 THB ฿ 13,950 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ROME-202

17,300 THB ฿ 17,300
9,400 THB ฿ 9,400 -46%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ROME-201

12,500 THB ฿ 12,500
8,500 THB ฿ 8,500 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-XV601

38,000 THB ฿ 38,000
28,700 THB ฿ 28,700 -24%
สมาชิก 26,700 THB ฿ 26,700 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-XV401

24,500 THB ฿ 24,500
19,300 THB ฿ 19,300 -21%
สมาชิก 17,950 THB ฿ 17,950 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-XV201

14,500 THB ฿ 14,500
9,900 THB ฿ 9,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-VT601

38,000 THB ฿ 38,000
28,700 THB ฿ 28,700 -24%
สมาชิก 26,700 THB ฿ 26,700 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-VT401

24,500 THB ฿ 24,500
19,300 THB ฿ 19,300 -21%
สมาชิก 17,950 THB ฿ 17,950 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-VT201

14,500 THB ฿ 14,500
9,900 THB ฿ 9,900 -32%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-T601

46,875 THB ฿ 46,875
32,100 THB ฿ 32,100 -32%
สมาชิก 29,900 THB ฿ 29,900 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-T401

31,250 THB ฿ 31,250
21,900 THB ฿ 21,900 -30%
สมาชิก 20,400 THB ฿ 20,400 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-A601-120 BE-GR-G

38,000 THB ฿ 38,000
30,900 THB ฿ 30,900 -19%
สมาชิก 29,390 THB ฿ 29,390 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-A401-120 BE-GR-G

24,500 THB ฿ 24,500
20,600 THB ฿ 20,600 -16%
สมาชิก 19,590 THB ฿ 19,590 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-A201-120 BE-GR-G

14,500 THB ฿ 14,500
10,300 THB ฿ 10,300 -29%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

MUT-T61

45,850 THB ฿ 45,850
35,890 THB ฿ 35,890 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MUT-T41

30,900 THB ฿ 30,900
24,290 THB ฿ 24,290 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MET-T61

44,850 THB ฿ 44,850
34,890 THB ฿ 34,890 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MET-T41

29,900 THB ฿ 29,900
23,290 THB ฿ 23,290 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

MET-G601

38,000 THB ฿ 38,000
30,100 THB ฿ 30,100 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MET-G401

24,500 THB ฿ 24,500
20,600 THB ฿ 20,600 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

MET-G201

14,500 THB ฿ 14,500
10,300 THB ฿ 10,300 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-602

49,900 THB ฿ 49,900
37,100 THB ฿ 37,100 -26%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-402

33,800 THB ฿ 33,800
24,700 THB ฿ 24,700 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-202

16,900 THB ฿ 16,900
12,390 THB ฿ 12,390 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-WS112

18,318 THB ฿ 18,318
16,300 THB ฿ 16,300 -11%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

METTRO-20

16,900 THB ฿ 16,900
13,800 THB ฿ 13,800 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

METTRO-40

33,800 THB ฿ 33,800
27,600 THB ฿ 27,600 -18%
สมาชิก 26,250 THB ฿ 26,250 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

METTRO-30

27,000 THB ฿ 27,000
22,900 THB ฿ 22,900 -15%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

METTRO-60

50,700 THB ฿ 50,700
41,400 THB ฿ 41,400 -18%
สมาชิก 39,350 THB ฿ 39,350 -22%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

METTRO-80

61,250 THB ฿ 61,250
52,000 THB ฿ 52,000 -15%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

METTRO-42

36,000 THB ฿ 36,000
30,600 THB ฿ 30,600 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

METTRO-22

18,350 THB ฿ 18,350
15,400 THB ฿ 15,400 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS119

43,800 THB ฿ 43,800
36,290 THB ฿ 36,290 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS10

46,500 THB ฿ 46,500
37,300 THB ฿ 37,300 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MUT-61

46,875 THB ฿ 46,875
37,190 THB ฿ 37,190 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MUT-81

62,500 THB ฿ 62,500
53,000 THB ฿ 53,000 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NOVA 2-1

8,030 THB ฿ 8,030
6,500 THB ฿ 6,500 -19%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

NOVA 4-1

16,060 THB ฿ 16,060
15,500 THB ฿ 15,500 -3%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

NOVA 6-1

27,690 THB ฿ 27,690
23,900 THB ฿ 23,900 -14%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

NOVA 2-2G

8,950 THB ฿ 8,950
7,400 THB ฿ 7,400 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

NOVA 4-2G

21,300 THB ฿ 21,300
17,990 THB ฿ 17,990 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

NOVA 6-2G

33,650 THB ฿ 33,650
27,900 THB ฿ 27,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-WS121

65,000 THB ฿ 65,000
52,000 THB ฿ 52,000 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-WS122

61,000 THB ฿ 61,000
48,800 THB ฿ 48,800 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

DS-WS123

55,000 THB ฿ 55,000
41,480 THB ฿ 41,480 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS124

12,069 THB ฿ 12,069
9,000 THB ฿ 9,000 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS125

20,538 THB ฿ 20,538
14,500 THB ฿ 14,500 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-WS126

28,014 THB ฿ 28,014
19,900 THB ฿ 19,900 -29%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS127

27,500 THB ฿ 27,500
19,900 THB ฿ 19,900 -28%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS128

34,320 THB ฿ 34,320
25,000 THB ฿ 25,000 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS129

41,663 THB ฿ 41,663
29,000 THB ฿ 29,000 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS130

38,556 THB ฿ 38,556
30,900 THB ฿ 30,900 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

TEAK-40

35,000 THB ฿ 35,000
29,700 THB ฿ 29,700 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

TEAK-60

52,500 THB ฿ 52,500
44,600 THB ฿ 44,600 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

MET-42

31,000 THB ฿ 31,000
24,800 THB ฿ 24,800 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MET-41

31,200 THB ฿ 31,200
21,700 THB ฿ 21,700 -30%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MET-61

47,000 THB ฿ 47,000
32,500 THB ฿ 32,500 -31%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MiX-40

35,999 THB ฿ 35,999
28,490 THB ฿ 28,490 -21%
สมาชิก 27,090 THB ฿ 27,090 -25%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MiX-60

53,970 THB ฿ 53,970
41,490 THB ฿ 41,490 -23%
สมาชิก 39,450 THB ฿ 39,450 -27%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MUT-41

31,250 THB ฿ 31,250
24,960 THB ฿ 24,960 -20%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-601

43,500 THB ฿ 43,500
28,200 THB ฿ 28,200 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-401

29,000 THB ฿ 29,000
18,800 THB ฿ 18,800 -35%
 

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

GS-201

14,500 THB ฿ 14,500
9,400 THB ฿ 9,400 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ZO512-4

34,000 THB ฿ 34,000
25,500 THB ฿ 25,500 -25%

 

New
Best Seller

ZO212B-4

38,000 THB ฿ 38,000
27,500 THB ฿ 27,500 -28%

 

New
Best Seller

ZO212-4

37,000 THB ฿ 37,000
27,000 THB ฿ 27,000 -27%

 

New

ZO212-2

18,500 THB ฿ 18,500
13,500 THB ฿ 13,500 -27%
Best Seller

WORKING-60

55,000 THB ฿ 55,000
26,800 THB ฿ 26,800 -51%
New
Best Seller

WORKING-40

41,000 THB ฿ 41,000
22,500 THB ฿ 22,500 -45%
New
Best Seller

WORKING-21

17,750 THB ฿ 17,750
12,000 THB ฿ 12,000 -32%
New
Best Seller

WORKING-20

17,750 THB ฿ 17,750
11,500 THB ฿ 11,500 -35%

 

Best Seller

DS-WS111

13,080 THB ฿ 13,080
10,880 THB ฿ 10,880 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS113

22,570 THB ฿ 22,570
17,770 THB ฿ 17,770 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller

DS-WS115

32,058 THB ฿ 32,058
24,660 THB ฿ 24,660 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS116

41,312 THB ฿ 41,312
28,200 THB ฿ 28,200 -32%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS118

51,922 THB ฿ 51,922
33,700 THB ฿ 33,700 -35%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

DS-WS114

35,316 THB ฿ 35,316
22,100 THB ฿ 22,100 -37%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

DS-WS117

55,944 THB ฿ 55,944
35,680 THB ฿ 35,680 -36%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Pre-Order

TEAK-20

17,500 THB ฿ 17,500
14,900 THB ฿ 14,900 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

MET-31

23,250 THB ฿ 23,250
18,600 THB ฿ 18,600 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

MET-21

15,600 THB ฿ 15,600
10,900 THB ฿ 10,900 -30%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

MET-22

15,500 THB ฿ 15,500
12,400 THB ฿ 12,400 -20%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MET-81

62,600 THB ฿ 62,600
43,400 THB ฿ 43,400 -31%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MET-100

71,500 THB ฿ 71,500
54,200 THB ฿ 54,200 -24%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New
Best Seller
Pre-Order

MiX-20

17,990 THB ฿ 17,990
13,900 THB ฿ 13,900 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MiX-80

71,900 THB ฿ 71,900
55,290 THB ฿ 55,290 -23%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller
Pre-Order

MiX-21

18,750 THB ฿ 18,750
15,900 THB ฿ 15,900 -15%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Best Seller

MUT-21

15,625 THB ฿ 15,625
12,390 THB ฿ 12,390 -21%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้